PLAN-PROJEKT


Idź do treści

opieka medyczna

dokumentacja kosztorysowa > przykładowe realizacje

obiekty służby zdrowia :

obiekt/adres

nazwa opracowania

zakres wykonanych prac

inwestor

       

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego
51-149 Wrocław,
ul. Koszarowa 5

Remont i adaptacja parteru w budynku A1 na pomieszczenia diagnostyki obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5.

przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego
51-149 Wrocław,
ul. Koszarowa 5

Szpital w Oławie
55-200 Oława
ul. K.K. Baczyńskiego 1

Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Diagnostyki Obrazowej w Budynku A1 , przy ul. K.K. Baczyńskiego 1 w Oławie

przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
55-200 Oława
ul. K.K. Baczyńskiego 1

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
50-367 Wrocław,
ul. Pasteura 4

Prace modernizacyjne i wykończeniowe wraz z zakupem pierwszorazowego wyposażenia po remoncie w Oddziale Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu.

przedmiar robót, kosztorys inwestorski

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu , Dział Remontów i Inwestycji
50-369 Wrocław ,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 58

Klinika Okulistyczna
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie
70-111 Szczecin,
al. Powstańców Wlkp. 72

Przebudowa Budynku Kliniki Okulistycznej - I, II i III piętra , dachu i elewacji

przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie
70-111 Szczecin,
al. Powstańców Wlkp. 72

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób starszych i niepełnosprawnych
Pionki, działka nr ewid. 419/2

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób starszych i niepełnosprawnych

przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26-670 Pionki,
ul. Sienkiewicza 11

Budynek Przychodni Zdrowia z częścią mieszkalną
przy ul. F. Ryxa w Prażmowie (działki nr ewid. : 48/10 ; 47/20)

Budynek Przychodni Zdrowia z częścią mieszkalną i zagospodarowaniem terenu
przy ul. F. Ryxa w Prażmowie (działki nr ewid. : 48/10 ; 47/20

przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Gmina Prażmów
05-505 Wola Prażmowska
ul. Główna 57

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmunologiczno - Reumatologicznych
46-082 Kup,
ul. Karola Miarki 6

Przebudowa Oddziału Gruźliczego w Budynku "A"

przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmunologiczno - Reumatologicznych
46-082 Kup,
ul. Karola Miarki 6

strona główna | dokumentacja kosztorysowa | projekty konstrukcyjne | ekspertyzy i opinie techniczne | kontakt | firmy partnerskie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego